Gå direkt till innehållet

DVT:s visselblåsarfunktion

På DVT ska det inte förekomma några oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden. Om detta ändå förekommer ska det vara möjligt att rapportera detta anonymt.

Därför har DVT introducerat en visselblåsarfunktion – helt enligt en ny lag som började gälla den 17 juli 2022 för privata arbetsgivare med minst 250 anställda. Allra först är det viktigt och poängtera att visselblåsarlagen inte ersätter din plikt som medarbetare och verksamhetens rapporteringsskyldighet enligt till exempel Lex Sarah och Lex Maria.

Om du som assistent, tjänsteman, anhörig eller på annat sätt anknuten till DVT upptäcker oegentligheter eller andra allvarliga missförhållanden i verksamheten, som har ett allmänintresse, ska det vara möjligt för dig att – anonymt – anmäla detta till vår visselblåsarkontakt. Det kan exempelvis handla om ekonomiska oegentligheter, tagande och givande av muta, förtroendeskadliga bisysslor eller ageranden, misshushåll av allmänna medel, kränkningar av grundläggande fri- och rättigheter, eller ett förmodat upplägg av assistansverksamheten som kan vara olagligt.

Här gör du din anmälan

Anmälan till DVT:s visselblåsarkontakt kan gå till på olika sätt:

Formulär:
Fyll i formuläret här intill och skicka.

E-post:
visselblasare@dvtassistans.se

Post:
Visselblåsare
DVT Assistans AB
Mått Johanssons väg 16
633 46 Eskilstuna

Telefon:
070-000 98 97

Det går också bra att personligen lämna anmälan direkt till vår visselblåsare.

Allmänna fakta

 • Vi lovar att alla som anmäler ska få vara anonyma.
 • E-posten går direkt till visselblåsarkontaktens personliga inkorg.
 • Brev som är märkt Visselblåsare öppnas bara av vår visselblåsarkontakt.
 • Telefonsamtalet går direkt vill vår visselblåsarmottagare.
 • Den som rapporterar ska, om så önskar, få en bekräftelse inom sju dagar på att rapporten är mottagen.
 • Visselblåsarkontakten tar emot anmälan. Därefter inbjuds VD och eventuellt ägare till ett möte där de då får information, utan att de får kännedom om avsändaren.
 • Om anmälan skulle leda till en brottsutredning, som kan leda till att uppgiftslämnarens anonymitet blir svår att garantera, kommer personen som gjort anmälan först att bli informerad.

OBS: Visselblåsarfunktionen är INTE till för allmänt missnöje med hur den dagliga verksamheten fungerar. Då vänder ni er till närmaste Uppdragschef, vice VD eller VD.

  Formulär

  Fält markerade med * är obligatoriska

   
  Välj hur du vill bli kontaktad?
   

  Här finns mer information

  Vill du veta mer om Visselblåsarfunktionen?