Gå direkt till innehållet

Fakta om DVT

DVT Assistans startades våren 2005.

DVT Assistans grundades 2005 av Anders Pierre. Idag har DVT Assistans cirka 200 anställda och ca 40 kunder och finns på flera orter i Sverige. DVT Assistans har huvudkontor i Eskilstuna med lokalkontor i och Örebro och Katrineholm.

Sedan 2019 ägs DVT Assistans av AssistansExperten i Södermanland, som i sin tur ägs av Patrik Ahlvin, Titti Ahlvin och Anders Pierre. Patrik och Titti är, sedan dess, verksamma i det dagliga arbetet. Patrik Ahlvin är VD och Daphne Andersson är vVD.

DVT Assistans är medlem i Vårdföretagarna och har tecknat kollektivavtalet mellan Föreningen Vårdföretagarna , bransch personlig assistans, och Svenska kommunalarbetareförbundet. Genom detta blir DVT ständigt uppdaterade på förändringar i lagstiftning och juridisk praxis som styr insatsen personlig assistans.

Personlig assistans regleras utifrån LSS – lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Vid årsskiftet 2011 skedde en lagändring som bland annat innebär att det krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva yrkesmässig verksamhet inom personlig assistans. DVT Assistans var ett av de första bolagen i Mellansverige som beviljades detta tillstånd och är mycket positiva till denna lagändring, då det främjar seriösa aktörer på marknaden.

Personlig assistans styrs av politiska beslut. För att kunna erbjuda en trygg personlig assistans med nöjda kunder och medarbetare ser DVT Assistans det därför som mycket viktigt att ha en ekonomisk stabilitet och ordning och reda. Bokföring, redovisning och bokslut utförs av Grant Thornton och LR Revision.
Ekonomi och Styrelse: https://www.allabolag.se/5566781455/dvt-assistans-ab