fbpx

Fakta

DVT Assistans startade 2005. Anders Pierre, VD och grundare för DVT Assistans startade bolaget och är fortfarande operativ och aktiv i bolaget. Idag har DVT Assistans 170 anställda och finns på flera orter i Sverige. Verksamhetskontoret ligger i Eskilstuna och huvudkontoret ligger i Stockholm.

DVT Assistans är medlem i Vårdföretagarna och har tecknat kollektivavtalet mellan Föreningen Vårdföretagarna och Svenska kommunalarbetareförbundet.

Personlig assistans regleras utifrån LSS – lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade. Vid årsskiftet 2011 skedde en lagändring som bland annat innebär att det krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva yrkesmässig verksamhet inom personlig assistans. DVT Assistans var ett av de första bolagen i Mellansverige som beviljades detta tillstånd. DVT Assistans är mycket positiva till denna lagändring då det främjar seriösa aktörer på marknaden.

DVT Assistans är medlemmar i PARO, privata assistansanordnares riksorganisation. Som medlem blir man ständigt uppdaterade på förändringar i lagstiftning och juridisk praxis som styr insatsen personlig assistans. Anders sitter också i styrelsen för PARO och har ett starkt engagemang vad det gäller just personlig assistans. Läs mer under: Vi är medvetna.

Personlig assistans styrs av politiska beslut. För att kunna erbjuda en trygg personlig assistans med nöjda kunder och medarbetare ser DVT Assistans det därför som mycket viktigt att ha en ekonomisk stabilitet och ordning och reda.

Bokföring, redovisning och bokslut utförs av Grant Thornton.