fbpx

Vi hjälper dig i varje steg

Vi tar ett helhetsansvar för din personliga assistans. Vi finns alltid till hands och hjälper dig med alla moment i assistansuppdraget.

Ansöka om assistans

DVT Assistans bistår kostnadsfritt med ansökningar gällande personlig assistans. Vi börjar med att se över din situation och ditt vårdbehov. Vi redogör för aktuell lagstiftning och vilka rättigheter en person med funktionsnedsättning har, vad som krävs för att få tillgång till lagstiftningen och vilka insatser som erbjuds. Vi tittar på möjliga upplägg för ett eventuellt ansökningsförfarande. Vi går tillsammans igenom de olika moment som ingår i en ansökan gällande personlig assistans och vad du som brukare ska tänka på.

Utifrån vår dialog formuleras en ansökan för din personliga assistans. Ansökan går till berörd myndighet, oftast både berörd kommun och försäkringskassa. Under handläggningstiden har DVT Assistans kontinuerlig kontakt med både dig och myndigheterna för att undvika att missförstånd uppstår. När det är dags för möte med kommun och försäkringskassa finns vi vid din sida för att stötta dig i de situationer som uppstår och även föra din talan, om du så önskar.

Kvalificerad juridisk kompetens

Det är inte lätt idag att veta vad du som individ har rätt till. Lagstiftningen som styr insatsen personlig assistans blir svårare att förstå och mer invecklad för varje år som går.Om du känner att du inte har tid att sätta dig in i de lagar och den praxis som reglerar insatsen så kan vår jurist hjälp dig.

Kanske har du idag har ett beslut som du inte är nöjd med, du får inte de resurser som du behöver för att känna att din vardag fungerar. Vi kan i så fall hjälpa dig. Vår jurist bistår dig med olika typer av tjänster; kvalificerat ombud, rådgivning eller för att driva sakfrågor mot kommun eller försäkringskassa genom olika instanser.

DVT Assistans jurist Alida Malm är specialiserad på personlig assistans och har lång erfarenhet inom detta område. Denna specifika bakgrund skapar bra förutsättningar för dig som kund hos DVT Assistans att få den hjälp just du behöver för att kunna leva ett bra liv med personlig assistans.

Verkställer ditt beslut

När du har hittat rätt personal verkställer vi ditt beslut om personlig assistans genom att anställa assistenterna för din räkning. Vi hanterar allt som rör din assistans, det enda du behöver tänka på är hur du vill spendera din vardag. Allt annat löser vi åt dig.

Rekrytering av assistenter

Om/när du har ett beslut om insatsen personlig assistans inleder vi gemensamt en rekryteringsprocess. En gedigen rekryteringsprocess är en förutsättning för att hitta de duktiga och professionella assistenter som passar dina behov.

Vi börjar alltid med att skapa en kravprofil utifrån dina önskemål och villkor. Kravprofilen ligger sedan till grund för en ansökan som läggs ut i olika rekryteringsdatabaser och relevanta forum. DVT Assistans samarbetar med flera olika rekryteringsbolag runt om i Sverige. Det primära är att hitta engagerade och kompetenta människor som brinner för att hjälpa andra och som delar våra värderingar.

Låt oss hjälpa dig också!

Vi ger oss inte innan vi har en bra lösning för dig.