DVT Assistans – Så som personlig assistans ska vara.

Det allra viktigaste för oss på DVT Assistans är att vi kan leva upp till det vi säger och lovar. Personlig assistans hos oss på DVT ska vara PERSONLIG. Den ska utgå från bara dig och vara planerad utifrån dina villkor och önskemål. Den ska utföras av ett få antal personer som du har valt, och som förstår dig och vet hur just du vill leva ditt liv, inget annat. Du ska ha en anordnare som inte är så stor att du bara blir en kundnummer i en lång lista, desto större anordnare desto mindre viktig blir just du. Du ska ha en Uppdragschef eller kundansvarig som verkligen känner dig väl, som kommer hem till dig så fort du behöver diskutera en fråga och som själv håller i löpande personalmöten med din personal eller intervjuer tillsammans med dig när du behöver mer personal. Din Uppdragschef ser självfallet också till att din personal får de relevanta utbildningarna som krävs för att på bästa sätt kunna utföra sitt jobb tillsammans med dig. Din Uppdragschef är ditt bollplank och hjälper dig med så mycket som möjligt.

Vi ser på personlig assistans på detta sätt, vi står för vårt arbetssätt, det är personligt, engagerat och nära. Det låter kanske lite klyschigt, men vi blir ofta en stor familj. Efter många år tillsammans känner våra kunder oss mycket väl och vi känner våra kunder mycket väl. Många av våra kunder har varit hos oss sedan vi startade 2005. Det är ett starkt kvitto på att vi arbetar på ett sätt som skapar kvalitet i verkligheten – inte bara på pappret.

Låt oss hjälpa dig också!

Vi ger oss inte innan vi har en bra lösning för dig.