Gå direkt till innehållet

Hur vi arbetar

DVT Assistans – det personliga i personlig assistans

Det viktiga för oss på DVT assistans är att leva upp till det vi säger och lovar. Din assistans ska vara personlig och utgå från dig, dina villkor och önskemål. Den ska utföras av personal som du själv har valt.

Hos oss får du en anordnare som vill känna dig väl och som vill veta hur du vill leva ditt liv. Som kund har du en uppdragschef, som aktivt håller kontakten med dig. Din uppdragschef hjälper dig med rekrytering av dina assistenter och håller i personalmöten. Din uppdragschef ser till att din personalen får den utbildning de behöver för att du ska kunna få den bästa assistansen. Vi finns här för dig och dina assistenter.

Vi finns aldrig längre än ett telefonsamtal bort och kommer hem till dig när du vill diskutera en fråga, eller bara för en stund av social samvaro.

Låt oss hjälpa dig också!

Vi ger oss inte innan vi har
en bra lösning för dig.