Gå direkt till innehållet

Vår historia

DVT Assistans startades våren 2005 av Anders Pierre. Anders har alltid haft personer med funktionsvariationer i sin närhet, både inom familjen och vänkretsen. Han kom därför tidigt i kontakt med LSS och personlig assistans.

Anders kunskap om LSS och dåvarande LASS blev grunden till att han, flera år senare tillsammans med en studiekamrat på Mälardalens högskola, valde att skriva sin examensuppsats inom detta ämne.
I arbetet med uppsatsen intervjuades personer med funktionsvariation. De tillfrågades om vad som fungerar bra och vad som inte fungerar, samt hur de skulle vilja att det fungerade. Det var dessa svar, kombinerat med olika teoretiska modeller, som ledde fram till en modell för att skapa en bra personlig assistans. Modellen döptes till DVT-modellen utifrån orden delaktighet, värdighet och tillgänglighet.

DVT Assistans finns idag på många orter runt om i Sverige. Vi tar löpande emot nya kunder men i en lägre takt än de flesta andra. Vi tar inte på oss ett uppdrag om vi inte ser att vi kan leverera den personliga assistans som kunden förtjänar. Det är viktigt för oss att inte riskera att tappa den närhet och familjära relation som är så viktig för oss.