Så startade DVT

DVT Assistans startades våren 2005.

Anders Pierre har alltid haft personer med funktionsvariationer i sin närhet, både inom släkten och hos vänner. Genom detta kom han tidigt i kontakt med LSS och personlig assistans.

Kunskapen runt LSS och dåvarande LASS var grunden till att Anders flera år senare valde att, tillsammans med en studiekamrat på Mälardalens högskola, skriva sin examensuppsats inom detta ämne.

I arbetet med uppsatsen intervjuades personer med funktionsvariation. De tillfrågades om vad som fungerar bra och vad som inte fungerar samt om hur de skulle vilja att det fungerade. Det var dessa svar kombinerat med olika teoretiska modeller som ledde fram till en modell för att skapar bra personlig assistans. Modellen döptes till DVT-modellen utifrån orden Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet.

DVT Assistans finns idag på många orter runt om i Sverige. Vi tar löpande emot nya kunder men i en lägre takt än de flesta andra. Vi avböjer att åta oss uppdrag om vi inte ser att vi kan leverera den personliga assistans som kunden förtjänar. Det är viktigt för oss att inte riskera att tappa den närhet och familjära relation som är så viktig för oss.