Gå direkt till innehållet

Vår värdegrund

DVT-modellen ger högre kvalitet och kundnöjdhet!

Vi vill ha en värdegrundsmodell som är enkel, utan svåra begrepp, en värdegrundsmodell som skapar kvalitet och kundnöjdhet.

Nedan kan du läsa ett utdrag ur vår personalhandbok där vi hjälper vår personal med hur vi arbetar i vardagen med värdegrunden som utgångspunkt.

Delaktighet

Kunden ska vara delaktig i alla beslut rörande sin livssituation. Kunden ska vara med och påverka valet av sin personal, vilka arbeten som ska utföras, på vilket sätt och när arbetet ska utföras. Det är viktigt att vi möter kunden i dialogen på ett sätt som gör att kunden kan känna sig trygg, involverad och respekterad, men också har utrymme att själv utforma sin vardag på det sättet kunden vill.

För oss är det också viktigt att du som assistent känner dig delaktig genom att du känner att du har en bra relation med din Uppdragschef, att du vet att du alltid kan nå oss, att ingen fråga är tokig att ställa, att du vet att också du har möjlighet att påverka hur vi ska utforma vår assistans inom DVT i framtiden, ring din Uppdragschef om du har en fundering eller en idé om hur vi kan förbättra vårt arbete, det uppskattar vi och vi kommer att lyssna på dig!

Värdighet

Vi är alla människor med lika värde, det är det viktigaste för oss. Alla är lika viktiga i vår strävan efter att erbjuda professionell och nära assistans. Vi ska respektera varandra och bemöta varandra på samma sätt som vi själva vill bli bemötta, med kärlek och omtanke.

Tillgänglighet

För att kunden enklare ska kunna känna en hög grad av delaktighet och värdighet i sin vardag med oss, förutsätter det att vi har en hög grad av tillgänglighet. Både våra kunder och medarbetare ska alltid kunna nå oss enkelt, vi är bara ett samtal bort. Vi är flexibla och anpassningsbara i vårt arbete. Om det är så att du vill kontakta din Uppdragschef eller någon annan i vår organisation, ska det vara enkelt. Genom att arbeta med denna enkla värdegrund underlättas vårt arbete tillsammans i strävan efter att kunna erbjuda våra kunder en seriös personlig assistans fylld av riktig kvalitet.

Låt oss hjälpa dig också!

Vi ger oss inte innan vi har
en bra lösning för dig.