Du förtjänar den bästa assistansen!

Få den hjälp och stöd som du har rätt till, vi hjälper dig hela vägen!

Vi tar ett helhetsansvar för din personliga assistans

Vad kul att just du har hittat till oss! DVT Assistans fokuserar på ordet personlig i personlig assistans. Hela vår filosofi bottnar i ett äkta engagemang – med fokus på närhet, kompetens och lyhördhet. För att alltid se människan bakom både kunder och assistenter har vi sedan vi startade 2005 valt att växa långsamt. Vi riskerar inte att tappa de familjära relationerna som är hela vår verksamhets själ. Vår kompetens är ett resultat av vår värme och vår vilja att ge alla livskvalitet – på riktigt.

DVT Assistans – Så som personlig assistans ska vara.

Det allra viktigaste för oss på DVT Assistans är att vi kan leva upp till det vi säger och lovar. Personlig assistans hos oss på DVT ska vara PERSONLIG. Den ska utgå från bara dig och vara planerad utifrån dina villkor och önskemål. Den ska utföras av ett få antal personer som du har valt, och som förstår dig och vet hur just du vill leva ditt liv, inget annat. Du ska ha en anordnare som inte är så stor att du bara blir en kundnummer i en lång lista, desto större anordnare desto mindre viktig blir just du. Du ska ha en Uppdragschef eller kundansvarig som verkligen känner dig väl, som kommer hem till dig så fort du behöver diskutera en fråga och som själv håller i löpande personalmöten med din personal eller intervjuer tillsammans med dig när du behöver mer personal. Din Uppdragschef ser självfallet också till att din personal får de relevanta utbildningarna som krävs för att på bästa sätt kunna utföra sitt jobb tillsammans med dig. Din Uppdragschef är ditt bollplank och hjälper dig med så mycket som möjligt.

Vi ser på personlig assistans på detta sätt, vi står för vårt arbetssätt, det är personligt, engagerat och nära. Det låter kanske lite klyschigt, men vi blir ofta en stor familj. Efter många år tillsammans känner våra kunder oss mycket väl och vi känner våra kunder mycket väl. Många av våra kunder har varit hos oss sedan vi startade 2005, drygt 12 år sedan. Det är ett starkt kvitto på att vi arbetar på ett sätt som skapar kvalitet i verkligheten – inte bara på pappret.

Ansöka om assistans

DVT Assistans bistår kostnadsfritt med ansökningar gällande personlig assistans. Vi börjar med att se över din situation och ditt vårdbehov. Vi redogör för aktuell lagstiftning och vilka rättigheter en person med funktionsnedsättning har, vad som krävs för att få tillgång till lagstiftningen och vilka insatser som erbjuds. Vi tittar på möjliga upplägg för ett eventuellt ansökningsförfarande. Vi går tillsammans igenom de olika moment som ingår i en ansökan gällande personlig assistans och vad du som brukare ska tänka på.

Utifrån vår dialog formuleras en ansökan för din personliga assistans. Ansökan går till berörd myndighet, oftast både berörd kommun och försäkringskassa. Under handläggningstiden har DVT Assistans kontinuerlig kontakt med både dig och myndigheterna för att undvika att missförstånd uppstår. När det är dags för möte med kommun och försäkringskassa finns vi vid din sida för att stötta dig i de situationer som uppstår och även föra din talan, om du så önskar.

Kvalificerad juridisk kompetens

Det är inte lätt idag att veta vad du som individ har rätt till. Lagstiftningen som styr insatsen personlig assistans blir svårare att förstå och mer invecklad för varje år som går.Om du känner att du inte har tid att sätta dig in i de lagar och den praxis som reglerar insatsen så kan vår jurist hjälp dig.

Kanske har du idag har ett beslut som du inte är nöjd med, du får inte de resurser som du behöver för att känna att din vardag fungerar. Vi kan i så fall hjälpa dig. Vår jurist bistår dig med olika typer av tjänster; kvalificerat ombud, rådgivning eller för att driva sakfrågor mot kommun eller försäkringskassa genom olika instanser.

DVT Assistans jurist Alida Malm är specialiserad på personlig assistans och har lång erfarenhet inom detta område. Denna specifika bakgrund skapar bra förutsättningar för dig som kund hos DVT Assistans att få den hjälp just du behöver för att kunna leva ett bra liv med personlig assistans.

Verkställer ditt beslut

När du har hittat rätt personal verkställer vi ditt beslut om personlig assistans genom att anställa assistenterna för din räkning. Vi hanterar allt som rör din assistans, det enda du behöver tänka på är hur du vill spendera din vardag. Allt annat löser vi åt dig.

Rekrytering av assistenter

Om/när du har ett beslut om insatsen personlig assistans inleder vi gemensamt en rekryteringsprocess. En gedigen rekryteringsprocess är en förutsättning för att hitta de duktiga och professionella assistenter som passar dina behov.

Vi börjar alltid med att skapa en kravprofil utifrån dina önskemål och villkor. Kravprofilen ligger sedan till grund för en ansökan som läggs ut i olika rekryteringsdatabaser och relevanta forum. DVT Assistans samarbetar med flera olika rekryteringsbolag runt om i Sverige. Det primära är att hitta engagerade och kompetenta människor som brinner för att hjälpa andra och som delar våra värderingar.

Delaktighet

Kunden ska vara delaktig i alla beslut rörande sin livssituation. Kunden ska vara med och påverka valet av sin personal, vilka arbeten som ska utföras, på vilket sätt och när arbetet ska utföras. Det är viktigt att vi möter kunden i dialogen på ett sätt som gör att kunden kan känna sig trygg, involverad och respekterad, men också har utrymme att själv utforma sin vardag på det sättet kunden vill.

För oss är det också viktigt att du som assistent känner dig delaktig genom att du känner att du har en bra relation med din Uppdragschef, att du vet att du alltid kan nå oss, att ingen fråga är tokig att ställa, att du vet att också du har möjlighet att påverka hur vi ska utforma vår assistans inom DVT i framtiden, ring din Uppdragschef eller vår Verksamhetschef om du har en fundering eller en idé om hur vi kan förbättra vårt arbete, det uppskattar vi OCH vi kommer att lyssna på dig!

Värdighet

Ett värdigt bemötande är att tala till kunden, inte om kunden. Att lyfta in kunden i diskussioner och förmedla information anpassat till kunden. Har du en fundering när du är på arbetsplatsen, rikta då frågan direkt till kunden, inte till någon annan person runtomkring. Genom detta agerande kan vi underlätta för kunden att vara delaktig. Kunden kan då också lättare själv bestämma villkoren och förutsättningarna runt omkring sig.

Vi är alla människor med lika värde, det är det viktigaste för oss. Alla är lika viktiga i vår strävan efter att erbjuda professionell och nära assistans. Vi ska respektera varandra och bemöta varandra på samma sätt som vi själva vill bli bemötta, med kärlek och omtanke.

Tillgänglighet

För att kunden enklare ska kunna känna en hög grad av delaktighet och värdighet i sin vardag med oss, förutsätter det att vi har en hög grad av tillgänglighet. Både våra kunder och medarbetare ska alltid kunna nå oss enkelt, vi är bara ett samtal bort. Vi är flexibla och anpassningsbara i vårt arbete.

Om det är så att du vill kontakta din Uppdragschef eller vår Verksamhetschef eller någon annan i vår organisation, ska det vara enkelt. Genom att arbeta med denna enkla värdegrund underlättas vårt arbete tillsammans i strävan efter att kunna erbjuda våra kunder en seriös personlig assistans fylld av riktig kvalitet.