fbpx

Vi är medvetna

DVT Assistans är ständigt uppdaterade på förändringar i lagstiftningen och juridisk praxis som styr instatsen personlig assistans.

Som medlemmar i PARO, privata assistansanordnares riksorganisation, har vi en möjlighet att påverka styrande myndigheter och tidigt få information om förändringar som kan röra verksamheten. Kommunen eller försäkringskassan är de två huvudmän som reglerar och beslutar om insatsen personlig assistans. Vilken av huvudmännen avgörs av hur ditt vårdbehov ser ut.

Ersättningen som utbetalas ska användas för att täcka de kostnader som uppstår i samband med din personliga assistans. Dessa kostnadsslag är; löne- och lönebikostnader, utbildningskostnader, arbetsmiljöinsatser, personalomkostnader, administrationskostnader och assistansomkostnader. Det är en självklarhet att assistansersättningen används rätt utifrån kundens behov samt gällande lagar och förordningar.

Naturligtvis är vi mycket väl medvetna om den senaste tidens skriverier och nyhetsrapporteringar angående fusk med assistansersättningar. DVT Assistans ser mycket allvarligt på detta och har en nolltolerans mot fusk.

För oss är det också självklart att följa FN:s konvention om barnens rättigheter, Barnkonventionen. Vi gör vårt yttersta för att prioritera att barnens bästa alltid beaktas och för att följa konventionen i sin helhet.