fbpx

Tillstånd

Personlig assistans regleras utifrån LSS – lag om särskilt stöd till vissa funktionshindrade.

Till årsskiftet 2011 skedde en lagändring som bland annat innebär att det från och med 2011 krävs tillstånd från Socialstyrelsen för att bedriva yrkesmässig verksamhet med personlig assistans.

Alla befintliga assistansbolag var innan utgången av mars 2011 tvungna att ansöka om att bedriva enskild verksamhet rörande personlig assistans. DVT Assistans ansökte i mitten av mars till socialstyrelsen och beviljades tillstånd den sjunde december 2011 – som ett av de första assistansbolagen att få tillstånd i Mellansverige.

Socialstyrelsens Tillståndsbevis – DVT Assistans.pdf

Tillståndet gäller utan avgränsningar vilket innebär att DVT får hjälpa både barn och vuxna med personlig assistans. Beslutet gäller tillsvidare och innefattar alla personkretsar.

DVT Assistans välkomnar kravet på tillstånd och hoppas att detta kommer att medföra att mindre seriösa assistansbolag rensas bort.