fbpx

Vår värdegrund

Delaktighet, Värdighet och Tillgänglighet är hörnstenarna i vår värdegrund. Dessa tre ord är ständigt återkommande i vårt dagliga arbete och togs fram av Anders i samband med hans examensarbete vintern 2004.

Vår värdegrundsmodell är inte på något sätt avancerad eller består av svåra begrepp eller svåra tillvägagångssätt, men ändå skapar användandet av DVT-modellen en betydligt högre kvalitet och kundnöjdhet – till stora delar på grund av mänskliga, enkla förhållningssätt.

Nedan kan du läsa ett utdrag ur vår personalhandbok där vi hjälper vår personal med hur vi arbetar i vardagen med värdegrunden som utgångspunkt.

Delaktighet
Kunden ska vara delaktig i alla beslut rörande sin livssituation. Kunden ska vara med och påverka valet av sin personal, vilka arbeten som ska utföras, på vilket sätt och när arbetet ska utföras. Det är viktigt att vi möter kunden i dialogen på ett sätt som gör att kunden kan känna sig trygg, involverad och respekterad, men också har utrymme att själv utforma sin vardag på det sättet kunden vill.

För oss är det också viktigt att du som assistent känner dig delaktig genom att du känner att du har en bra relation med din Uppdragschef, att du vet att du alltid kan nå oss, att ingen fråga är tokig att ställa, att du vet att också du har möjlighet att påverka hur vi ska utforma vår assistans inom DVT i framtiden, ring din Uppdragschef eller vår Verksamhetschef om du har en fundering eller en idé om hur vi kan förbättra vårt arbete, det uppskattar vi OCH vi kommer att lyssna på dig!

Värdighet
Ett värdigt bemötande är att tala till kunden, inte om kunden. Att lyfta in kunden i diskussioner och förmedla information anpassat till kunden. Har du en fundering när du är på arbetsplatsen, rikta då frågan direkt till kunden, inte till någon annan person runtomkring. Genom detta agerande kan vi underlätta för kunden att vara delaktig. Kunden kan då också lättare själv bestämma villkoren och förutsättningarna runt omkring sig.

Vi är alla människor med lika värde, det är det viktigaste för oss. Alla är lika viktiga i vår strävan efter att erbjuda professionell och nära assistans. Vi ska respektera varandra och bemöta varandra på samma sätt som vi själva vill bli bemötta, med kärlek och omtanke.

Tillgänglighet
För att kunden enklare ska kunna känna en hög grad av delaktighet och värdighet i sin vardag med oss, förutsätter det att vi har en hög grad av tillgänglighet. Både våra kunder och medarbetare ska alltid kunna nå oss enkelt, vi är bara ett samtal bort. Vi är flexibla och anpassningsbara i vårt arbete. Om det är så att du vill kontakta din Uppdragschef eller vår Verksamhetschef eller någon annan i vår organisation, ska det vara enkelt. Genom att arbeta med denna enkla värdegrund underlättas vårt arbete tillsammans i strävan efter att kunna erbjuda våra kunder en seriös personlig assistans fylld av riktig kvalitet.